#wateraward

महाराष्ट्राला चार ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार’ प्रदान : कसे ते वाचा

National Water Award जल व्यवस्थापन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्यासाठी सुर्डी ग्रामपंचायत सोलापूर, दापोली नगरपंचायत रत्नागिरी, ग्रामविकास संस्था, औरंगाबाद या अशासकीय...