#vilasraodeshmukhabhayyojana

विलासराव देशमुख अभय योजना : ग्राहकांना नेमका काय फायदा ?

वीज ग्राहकांकडील वाढती थकबाकी अटोक्यात आणण्यासाठी महावितरणकडून mahavitaran yojana वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. विलासराव देशमुख अभय योजनेची घोषणा करण्यात...