#tur

तूर बाजारभाव : 5 फेब्रुवारी राज्यातील तुरीचे बाजारभाव

Tur bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तूर पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....

31 जानेवारी : तूर पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

toor bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तूर पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....

तूर भाव : तुमच्या जिल्ह्यातील बाजारभाव पहा

Toor Bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तुरीचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. तूर...

तूर बाजारभाव : २५ जानेवारी राज्यातील तूर बाजारभाव

Toor Bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तुरीचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. तूर...