#toorratetodya

तूर बाजारभाव : २५ जानेवारी राज्यातील तूर बाजारभाव

Toor Bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तुरीचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. तूर...