#toor

४ फेब्रुवारी : तूर पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

Toor Bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तूर बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. तूर...

31 जानेवारी : तूर पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

toor bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तूर पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....

तूर बाजारभाव : २५ जानेवारी राज्यातील तूर बाजारभाव

Toor Bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील तुरीचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. तूर...