#tomato

31 जानेवारी : टोमाटो पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

tomato rate राज्यातील विविध मार्केट मधील टोमाटो पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....

टोमॅटो : तुमच्या जिल्यातील आजचे टोमॅटो बाजारभाव

टोमॅटो बाजारभाव राज्यातील विविध मार्केट मधील टोमॅटो चे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....

४ जानेवारी : टोमॅटो पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

Tomato rate 4 jan राज्यातील विविध मार्केट मधील टोमॅटो पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल नेहमी प्रतवारी करूनच बाजारात...

3 जानेवारी : राज्यातील टोमॅटो पिकाचे बाजारभाव पहा

Tomato Bajarbhav: राज्यातील विविध मार्केटमधील टोमॅटो पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घुएन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करूनच घेऊन जाणे...

Tomato rate: 28 डिसेंबर टोमॅटो बाजारभाव

राज्यातील विविध मार्केटमधील टोमॅटो बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी शेतमालाची प्रतवारी करूनच बाजारात विक्रीस घेऊन जावा....