#sheepfarming

Goat and sheep : शेळी-मेंढी प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी : मंत्री सुनील केदार

शेतकऱ्यांना आर्थिक विपन्न अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी शेळी-मेंढी पालन हा सर्वोत्तम पर्याय असून त्याकरिता राज्यात एक हजार कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्यात...