#seedtretment

पेरणीपूर्वी बियाणे उगवण क्षमता कशी तपासावी

प्रतिनिधी : बियाणे परिक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांपर्यंत शुद्ध व चांगल्या प्रतीचे बियाणे पोहचविणे हा होय. बियाण्याची उगवणक्षमता कशी तपासावी?...