#sahakarikaryalay

सहकार विभागाची कार्यालय एकाच ठिकाणी होणार

cooprative office सहकार विभागाची पुणे शहरात २३ कार्यालये खासगी जागेत भाडेतत्त्वावर आहेत. या कार्यालयांच्या भाडय़ापोटी शासनाचा मोठा निधी खर्च होतो....