#rabbi

‘ई-पीक पाहणी’ : नोंदणीसाठी आली मुदतवाढ

राज्यातील काही भागातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी शेतातील पिकांची नोंदणी ई-पीक पाहणी या ऍपमध्ये नोंदविता आलेली नाही, याचा विचार करून जमाबंदी...