#orangeratetoday

संत्रा आणि मोसंबी : २५ जानेवारी राज्यातील भाव

राज्यातील विविध मार्केट मधील संत्रा -मोसंबी बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. संत्रा आणि...