#Orange

संत्रा आणि मोसंबी : २५ जानेवारी राज्यातील भाव

राज्यातील विविध मार्केट मधील संत्रा -मोसंबी बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. संत्रा आणि...

Lemon and Orange rate: लिंबू, संत्रा, मोसंबी बाजारभाव

राज्यातील महत्वाच्या बाजारसमिती मधील लिंबू, संत्रा, आणि मोसंबीचे बाजारभाव दिलेले आहेत. लिंबू , संत्रा आणि मोसंबी बाजारभाव: lemon, orange and...

Orange Rate: २३ डिसेंबर संत्रा, मोसंबी आणि लिंबू बाजारभाव

राज्यातील बाजारसमिती मध्ये आज संत्रा , मोसंबी आणि लिंबू ज्या भावाने विक्री झाले त्याचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. Orange, Lemon,...