#onionrate

आजचे १ जानेवारी २०२२ चे कांदा बाजारभाव

राज्यातील विविध कृषी बाजार समिती मधील कांद्याचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यावुर्वी प्रतवारी करूनच पाठवा. कांदा...