#milkratechange

दूध खरेदी-विक्रीत १९ रुपयांची तफावत कशी ?

राज्यात शेतकऱ्यांकडून गायीच्या दुधाची Cow Milk खरेदी आणि विक्री यामधील तफावत १९ रुपयांची असून, त्याचा कोणताही फायदा शेतकरी आणि ग्राहक...