#licence

Travel New Rule : वाहतुकीचे दंड वाढले : कशाला किती ते पहा

नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याने सार्वजनिक वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना आता आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. प्रतिनिधी :...