#havman

मान्सून तीन दिवसांत अंदमानमध्ये, एक आठवडा आधीच आगमन

Asni Hurricane असनी चक्रीवादळाचा प्रभाव कमी होत असतानाच पुढील तीन दिवसांत, म्हणजेच १५ मे २०२२ च्या दरम्यान दक्षिण अंदमानचा समुद्र...