#gahu

Wheat: गहू पिकाचे खत, पाणी आणि कीड व्यवस्थापन

आपल्या भागामध्ये बहुतांश ठिकाणी गहू पिकाची पेरणी झाली आहे. सध्या हमामान बदलामुळे तापमनात चढ- उतार होत आहे, त्यामुळे थंडी म्हणावी...