#flue

एक जिल्ह्या वगळता अन्यत्र कुठेही बर्ड फ्लूची लागण नाही

या जिल्ह्यातील तालुक्यात झाली बर्ड फ्लूची लागण ठाणे जिल्ह्यातील मौजे वेहळोली, ता.शहापूर येथे बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या परिसरातील...