#epotatoratetoday

बटाटा : आजचे तुमच्या जिल्यातील बटाटा बाजारभाव

potato baajarbhav : राज्यातील विविध मार्केट मधील बटाटा बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....