#EKYC

PM किसान योजना: कागदपत्रे पूर्तता अशा प्रकारे करा

पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्‍वाची सूचना करण्‍यात आली आहे. या किसान याेजनेचा लाभ घेणार्‍या शेतकऱ्यांनी कृपया ई-केवायसी...