#coriander

कोथिंबीर बाजारभाव : 5 फेब्रुवारी राज्यतील बाजारभाव

Coriander Rate राज्यातील विविध मार्केट मधील कोथिंबीर पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....

४ फेब्रुवारी : कोथिंबीर पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

coriander bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील कोथिंबीर बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे. कोथिंबीर...