brinjalbajarbhav

Brinjal and Drumstick : वांगी आणि शेवगा बाजारभाव

सोबत विविध कृषी उत्पन्न बाजारसमिती मधील वांगी आणि शेवगा पिकाचे बाजारभाव दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजारात घेऊन जाण्याअगोदर त्याची...