#Bee

Bee keeping business: मधमाशी पालन व्यवसायासाठी सरकारकडून 80 टक्के अनुदान

बदलते हवामान, शेतमालावर होणारा परिणाम व शेतमालाच्या पडणाऱ्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीकरिता केंद्र सरकारने मधमाशी पालन व्यवसायासाठी अनुदान दिले आहे. कमी...

Bee keeping: मधमाशी पालन योजना जाणून घ्या

महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधकेंद्र योजना Bee keeping राज्यात राबविण्यात येत असून, शेतकरी व बेरोजगारांसाठी रोजगाराची नवी संधी निर्माण...