#agrisector

कृषी क्षेत्रातील 50 टक्के योजना महिला शेतकऱ्यांसाठी राखीव

आपण आपल्या कृषी क्षेत्राचा Agriculture Sector विचार केला तर कृषी क्षेत्रामध्ये तर महिलांचा सहभाग पहिल्यापासून आहेच. परंतु आता कृषी क्षेत्रातील...