#act

सहकार कायद्यात बदलाचे विधेयकास राज्यपालांकडून आक्षेप

केंद्र सरकारने centerl goverment केलेल्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सहकार कायद्याच्या विविध कलमांत सुधारणा केल्या होत्या....