#शेतकरी_मेळावा

नागपूर संत्रा सारखीच पिकते या जिल्यातील ठिकाणी

संत्रा उत्पादनात नागपूर अग्रेसर असले तरी गुणात्मक दृष्टीने वाळकी परिसरातील संत्रा अनेक पटीने भारीच आहे . येथील संत्रा उत्पादन शेतकऱ्यांच्या...