#मिरची

ढोबळी मिरची : २२ जानेवारी राज्यातील बाजारभाव

राज्यातील विविध मार्केट मधील ढोबळी मिरची आणि मिरचीचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....