#महावितरण

ऊस बिलातून वीज बिलाची वसुली

राज्यात वीज पुरवठा करणाऱ्या महावितरणची आर्थिक कोंडी झाली आहे. महावितरणने वीज बिलांची वसुली होण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सुरू केले आहेत. त्यांनी...