#मधमाशी

Bee keeping: मधमाशी पालन योजना जाणून घ्या

महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत मधकेंद्र योजना Bee keeping राज्यात राबविण्यात येत असून, शेतकरी व बेरोजगारांसाठी रोजगाराची नवी संधी निर्माण...