#पशुसंवर्धन

दुध क्रांती | पशुधन वाढीसाठी IVF तंत्रज्ञानाचा वापर

गाई आणि म्हशींनी IVF तंत्रज्ञानाआधारे बछड्यांना, वासरांना आणि वगारुंना जन्म ही दिला आहे. देशात दवलक्रांती करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. गायीच्या कासेतून दुधाची...