#देवेंद्रफडणवीस

या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जास्त: देवेंद्र फडणवीस

कोणत्या शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण अधिक आहे याचे दाखले देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी आपली जनावरे विकली आहेत...