#तूर

तूर : तुमच्या जिल्यातील आजचे तूर बाजारभाव

तूर बाजारभाव : राज्यातील विविध मार्केट मधील तुरीचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे....

19 जानेवारी राज्यातील तूर पिकाचे बाजारभाव

राज्यातील विविध मार्केट मधील तूर पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी मालाची प्रतवारी करून घ्यावी हि...

सरकारी हमीभावापेक्षा व्यापारी देतायेत जास्त भाव

राज्यात सर्वच शेतकऱ्यांना यंदा वेगवेगळ्या अड्चणदिन समोर जावं लागत आहे. त्यात अवकाळी पाऊस,गारपीट, वातावरणातील बदल, बाजारभावात चढ-उत्तर अशा बाबींचा समावेश...

तूर पिकाचे राज्यातील आजचे बाजारभाव

तूर पिकास राज्यात चालू वर्षी चांगले भाव मिळताना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी चांगले प्रकारे प्रतवारी करूनच घेऊन...

४ जानेवारी : तूर पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

राज्यातील विविध मार्केट मधील तूर पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्याआगोदर शेमालाची प्रतवारी करूनच घेऊन गेले...