#ढोबळी_मिरची_बाजारभाव

ढोबळी मिरची आणि मिरची बाजारभाव

राज्यातील विविध बाजारसमिती मधील १४ डिसेंबर चे ढोबळी मिरची आणि हिरव्या मिरचीचे बाजरभाव सोबत दिले आहेत. दिनांकजिल्हापिकाचे नावजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत...