#खीरा

भारतीय काकडी जगात “भारी”..का ते पहा….

उष्णता कमी करण्याचा गुणधर्म असणारी काकडी ही आयुर्वेदात महत्वाचं औषध तर आहेच, पण सोबत आपली पचनशक्ती वाढवणारी आणि उष्णतेच्या विकारांमध्ये...