#कापूसबाजारभाव

Cotton: कापूस बाजारभाव १५ डिसेंबर

आंतरराष्ट्रीय कापड उद्योगात कापसाची मागणी वाढत आहे. तसेच देशात देखिल कापसाची मागणी वाढत आहे, त्यातच अवकाळी पावसामुळे कापसाचे उत्पन्न कमी...