#औषधीवनस्पती

औषधी व सुगंधी वनस्पतींच्या लागवडीमध्ये मोठी संधी : डॉ. शरद गडाख

महाराष्ट्र राज्य हे औषधी वनस्पतींच्या लागवडीसाठी अनुकुल असून राज्यातील आयुर्वेद उद्योग, शहरातून औषधी वनस्पतींची वाढती मागणी आहे. विकेल ते पिकेल...