Soyabean Rate:सोयाबीन बाजारभाव २२ डिसेंबर

soyabin news

soyabin news

Soyabean rate todya in maharashtra: 22 december

आजचे राज्यातील महत्वाच्या बाजारसमिती मधील कांद्याचे बाजारभाव दिले आहेत. (soyabean bajarbhav 22 december)

सोयाबीन बाजारभाव २२ डिसेंबर

Soyabean rate 22 December

बाजारभाव पाहताना पेज (कॉलम ) उजव्या – डाव्या बाजूस स्र्कोल करावा. त्यामुळे सविस्तर बाजारभाव दिसतील .

शेतकर्यांनी शेतमाल बाजारात घून जाण्यापूर्वी आणखी एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: