कांद्याला सरासरी २००० ते ७८०० पर्यंत भाव देणारे राज्य आणि जिल्हे पहा .

News

Onion Rate News

Onion bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील कांद्याचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे.

कांदा बाजारभाव : Onion Rate : डाव्या आणि उजव्या बाजूला स्क्रोल करून पहा.

तारीखशेतमालराज्यजिल्हाबाजारजातकिमान किंमतकमाल किंमतसरासरी किंमत
20-01-2022कांदाकेरळापलक्कडकोलंगोडेलहान400005000045000
20-01-2022कांदाकेरळापलक्कडकोलंगोडेमोठा300003500032000
20-01-2022कांदाकेरळाकोट्टायमकांजिराप्पल्लीकांदा750080007800
20-01-2022कांदाकेरळापलक्कडकोडूवायूरलहान700077007400
20-01-2022कांदाकेरळापलक्कडपट्टंबीलहान650070006800
20-01-2022कांदाकेरळाआलापूझाचेंगानूरलहान640068006500
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलमकोथमंगलमइतर600065006200
20-01-2022कांदाकेरळाकोट्टायमकोट्टायमकांदा600063006200
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलममुवत्तुपुझालहान590061006000
20-01-2022कांदाकेरळाइडुक्कीथोडुपुझ्हालहान520054005400
20-01-2022कांदाकेरळाकोट्टायमअथिरंपुझाकांदा520054005300
20-01-2022कांदाकेरळाआलापूझाकायमकुलमलहान510053005200
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलमएर्नाकुलममोठा460052005000
20-01-2022कांदाManipurThoubalThoubalइतर470050004850
20-01-2022कांदाकेरळाकोल्लमKottarakkaraइतर480048004800
20-01-2022कांदाकेरळाकोल्लमपुनालूरकांदा460050004800
20-01-2022कांदाकेरळाकोट्टायमकांजिराप्पल्लीमोठा450050004800
20-01-2022कांदाManipurBishnupurBishenpurकांदा450050004750
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलमकोथमंगलममोठा450050004600
20-01-2022कांदाकेरळाआलापूझाहरिपादइतर400045004500
20-01-2022कांदाकेरळाकोट्टायमपंपाडीमोठा400044004200
20-01-2022कांदात्रिपुरासेपहिजाळाबिशालगडनासिक400045004200
20-01-2022कांदाआंध्र प्रदेशकुर्नूलपट्टिकोंडास्थानिक200050004000
20-01-2022कांदाओडिशाधेंकनालकामाख्यानगरकांदा390041004000
20-01-2022कांदाओडिशाकलाहांडीकेसिंगाइतर400040004000
20-01-2022कांदाकेरळाआलापूझाचेंगानूरकांदा350042004000
20-01-2022कांदाकेरळाआलापूझाहरिपादमोठा400045004000
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलमअंगमाळीमोठा370043004000
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलमपेरुंबवूरकांदा380048004000
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलमथ्रीप्पुनिथुरामोठा380042004000
20-01-2022कांदाकेरळाकोल्लमचाथनूरइतर380042004000
20-01-2022कांदाकेरळाथिरसुरवडक्कनचेरीकांदा380040004000
20-01-2022कांदात्रिपुराखोवाईतेलीअमिरानासिक380039003850
20-01-2022कांदाकेरळाकोल्लमआंचलइतर370039003800
20-01-2022कांदाकेरळापलक्कडकोडूवायूरमोठा350040003800
20-01-2022कांदाकेरळाकोट्टायमकोट्टायममोठा350038003700
20-01-2022कांदात्रिपुराखोवाईकल्याणपूरनासिक365037003670
20-01-2022कांदाकेरळामलप्पुरमकोट्टाक्कलइतर360037003650
20-01-2022कांदाकेरळाथिरसुरकोडुंगलूरइतर360036003600
20-01-2022कांदाओडिशाअंगुलअंगुल (जरापाडा)इतर300040003500
20-01-2022कांदाओडिशाझारसुगुडाझारसुगुडाइतर300035003500
20-01-2022कांदाकेरळाकोट्टायमअथिरंपुझामोठा340036003500
20-01-2022कांदाकेरळापलक्कडपट्टंबीमोठा340035003450
20-01-2022कांदाकेरळाकोझिकोड (कालिकत)कल्लाचीइतर320036003400
20-01-2022कांदाकेरळाकोझिकोड (कालिकत)पलयमइतर330035003400
20-01-2022कांदाकेरळामलप्पुरमकोंडोट्टीइतर320035003400
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबुर्दावनकलनाइतर340035003400
20-01-2022कांदाकेरळाकन्नूरकन्नूरइतर330034003350
20-01-2022कांदाओडिशाबारगडबारगडइतर320034003300
20-01-2022कांदाकेरळाआलापूझाकायमकुलममोठा320034003300
20-01-2022कांदाकेरळामलप्पुरमतिरुरंगडीइतर320035003300
20-01-2022कांदाकेरळाथिरसुरचेलाक्काराइतर320035003300
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबीरभूमबोलपूरकांदा300035003300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशकानपूररुरालाल300034003200
20-01-2022कांदाओडिशासुंदरगडसर्गीपालीइतर300035003200
20-01-2022कांदाकेरळाइडुक्कीथोडुपुझ्हामोठा300032003200
20-01-2022कांदापंजाबफतेहगडखमानोकांदा320032003200
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालकूचबिहारबक्सीरहाटइतर310033003200
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालदार्जिलिंगSiliguriइतर300035003200
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालउत्तर 24 परगणाबारसतइतर320032003200
20-01-2022कांदाहरियाणाKarnalAsandhइतर280032003150
20-01-2022कांदाहिमाचल प्रदेशबिलासपूरबिलासपूरइतर300032003100
20-01-2022कांदाओडिशाबारगडगोदाभागाइतर300035003000
20-01-2022कांदाओडिशाधेंकनालधेंकनालइतर300035003000
20-01-2022कांदाकेरळाएर्नाकुलममुवत्तुपुझामोठा290031003000
20-01-2022कांदातेलंगणामेडकसिद्दिपेट(Rythu Bazar)१ नंबर(1st Sort)250035003000
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालहुगलीचंपडंगानासिक290031003000
20-01-2022कांदाहरियाणाKarnalGharaundaइतर300030003000
20-01-2022कांदापंजाबरोपार (रूपनगर)चमकौर साहिबइतर290030002950
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालहुगलीकालीपूरनासिक280030002900
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालकोलकाताबारा बाजार (पोस्त बाजार)नासिक275031002900
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालपुरुलियापुरुलियाइतर280031002900
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमुझफ्फरनगरकढलेलाल280029002850
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबीरभूमरामपूरहाटनासिक280029002850
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबीरभूमसांथियानासिक280029002850
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबागपतखेकडालाल270029002800
20-01-2022कांदाकर्नाटकशिमोगाशिमोगाकांदा200036002800
20-01-2022कांदापंजाबहोशियारपूरतांडा उर्मूरइतर270029002800
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालमालदागजोलइतर270030002800
20-01-2022कांदाहरियाणाकैथलधांडइतर200030002800
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमौ (मौनाथभंजन)दोहरीघाटलाल272528002750
20-01-2022कांदापंजाबफिरोजपूरझीरास्थानिक250028002700
20-01-2022कांदापंजाबपटियालादुधनसाधनइतर250030002700
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबांकुराबांकुरा सदरनासिक260028002700
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबुर्दावनआसनसोलनासिक265028002700
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबुर्दावनदुर्गापूरइतर265028502700
20-01-2022कांदाहरियाणायमुना नगरछछरौलीकांदा270030002700
20-01-2022कांदाहिमाचल प्रदेशसोलनसोलनइतर200030002700
20-01-2022कांदाहरियाणासिरसाRaniaइतर265027002680
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रअहमदनगररहातालाल70031002650
20-01-2022कांदापंजाबलुधियानादोराहाइतर200030002634
20-01-2022कांदागुजरातसुरेंद्रनगरवधवनकांदा250027502625
20-01-2022कांदाकर्नाटकबंगळुरूबंगळुरूPuna200032002600
20-01-2022कांदाकेरळामलप्पुरमपरप्पानंगडीइतर250026002600
20-01-2022कांदापंजाबभटिंडाबठिंडाइतर260028002600
20-01-2022कांदापंजाबलुधियानासाहणेवालकांदा250026002600
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालमेदिनीपूर (पू)तामलुक (मेदिनीपूर ई)इतर240028002600
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रमुंबईवाशी नवी मुंबईइतर200032002600
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशफैजाबादफैजाबादनासिक240027002500
20-01-2022कांदाओडिशाबालासोरजलेश्वरइतर240026002500
20-01-2022कांदाकर्नाटककोलारकोलारइतर200030002500
20-01-2022कांदातेलंगणारंगा रेड्डीMehndipatnam(Rythu Bazar)१ नंबर(1st Sort)250025002500
20-01-2022कांदापंजाबमोहालीखरारइतर200030002500
20-01-2022कांदापंजाबसंगरूरलेहरा गागाइतर250025002500
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालबांकुराबिष्णुपुर (बांकुरा)नासिक200028002500
20-01-2022कांदापश्चिम बंगालमेदिनीपूर (प)मेदिनीपूर (पश्चिम)नासिक230028002500
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रशोलापूरपंढरपूरलाल20042002500
20-01-2022कांदाराजस्थानचित्तोडगडचित्तोडगडइतर200030002500
20-01-2022कांदाहरियाणाअंबालाशहजादपूरस्थानिक240025002500
20-01-2022कांदाहरियाणाJhajarJhajjarइतर240026502500
20-01-2022कांदाहरियाणाकुरुक्षेत्रठाणेsarइतर200030002500
20-01-2022कांदाहरियाणापंचकुलाबरवालाकांदा250025002500
20-01-2022कांदाहरियाणासोनीपतगणौरकांदा250026002500
20-01-2022कांदाहरियाणासोनीपतSonepatइतर250025002500
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशसहारनपूररामपुरमणीहरणलाल240024852451
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशगाझियाबादगाझियाबादलाल240025002450
20-01-2022कांदापंजाबभटिंडारमणइतर240024902450
20-01-2022कांदागुजरातराजकोटधोराजीस्थानिक60526052405
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबुलंदशहरदिवाईलाल230025002400
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमथुराकोसिकलनलाल235024152400
20-01-2022कांदाओडिशाधेंकनालहिंडोलइतर220025002400
20-01-2022कांदातेलंगणाहैदराबादErragadda१ नंबर(1st Sort)240024002400
20-01-2022कांदातेलंगणाहैदराबादमहबूब मणिसोन१ नंबर(1st Sort)200028002400
20-01-2022कांदातेलंगणारंगा रेड्डीKukatpally१ नंबर(1st Sort)240024002400
20-01-2022कांदापंजाबफतेहगडसरहिंदइतर230025002400
20-01-2022कांदापंजाबहोशियारपूरदसूयाइतर210027002400
20-01-2022कांदापंजाबकपूरथळाफागवाराइतर180025102400
20-01-2022कांदाराजस्थानजयपूरजयपूर (बस्सी)इतर220026002400
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशआंबेडकरनगरअकबरपूरलाल230024102380
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशआंबेडकरनगरतांडालाल230023902380
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबलरामपूरबलरामपूरलाल220025002350
20-01-2022कांदापंजाबफिरोजपूरफिरोजपूर शहरइतर210026002350
20-01-2022कांदापंजाबरोपार (रूपनगर)मोरिंडाकांदा200027002350
20-01-2022कांदाहरियाणायमुना नगरजगधरीइतर220023502350
20-01-2022कांदाChandigarhChandigarhChandigarhइतर200046002300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशअलिगडचर्रालाल225023502300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशगोंडागोंडालाल228023202300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशहाथरसहाथरसलाल220024002300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमेरठमवानालाल225023502300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमुझफ्फरनगरमुझफ्फरनगरलाल220024002300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशपडरौना (कुसीनगर)तामकुही रोडलाल228023252300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशसहारनपूरसहारनपूरलाल215024502300
20-01-2022कांदाकर्नाटकबंगळुरूबंगळुरूस्थानिक200026002300
20-01-2022कांदापंजाबगुरदासपूरदीनानगरइतर220024002300
20-01-2022कांदापंजाबपटियालानाभाइतर170028002300
20-01-2022कांदापंजाबसंगरूरसंगरूरकांदा220025002300
20-01-2022कांदाहरियाणाहिसारबरवाला (हिसार)इतर230023002300
20-01-2022कांदाहरियाणायमुना नगरसाधौराकांदा230023002300
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशलखनौलखनौलाल221023302270
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकलासलगावलाल90025962270
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशअलिगडअलिगडलाल220023002250
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबलरामपूरतुळशीपूरलाल220023002250
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशगौतम बुध नगरदादरीलाल215023502250
20-01-2022कांदागुजरातआनंदआनंदकांदा200025002250
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रसातारासाताराइतर100035002250
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबाराबंकीबाराबंकीलाल220023002240
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशइटाहकासगंजलाल215023502240
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमुझफ्फरनगरशामलीलाल214023002215
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबाराबंकीरुडौलीलाल210023002200
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमथुरामथुरालाल200024002200
20-01-2022कांदागुजरातअहमदाबादअहमदाबाद नासिक125028002200
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकदेवळालाल30025502200
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकलासलगाव लाल100024812200
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रपुणेजुन्नरइतर170027002200
20-01-2022कांदाहरियाणाजींदसाफिडोनइतर220022002200
20-01-2022कांदाहरियाणाKarnalTaroriनासिक200022002200
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशगोंडानवाबगंजलाल214022202180
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकपिंपळगावपोळ50026002151
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबाराबंकीसफदरगंजलाल210022002150
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशगाझियाबादहापूरलाल210022002150
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशगाझियाबादनोएडालाल190022502150
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशप्रतापगडप्रतापगडलाल210023002150
20-01-2022कांदागुजरातखेडाकापडवंजइतर180025002150
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रअहमदनगरकोपरगावलाल50024202126
20-01-2022कांदातेलंगणामेडकसदाशिवपेटे१ नंबर(1st Sort)61221122112
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबहराइचबहराइचलाल200021702100
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशकानपूरपुखरायणलाल200022002100
20-01-2022कांदापंजाबभटिंडाभगता भाई काइतर210021002100
20-01-2022कांदापंजाबमोहालीडेरा बस्सीइतर200022002100
20-01-2022कांदापंजाबसंगरूरधुरीइतर200023002100
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकमनमाडलाल30023212100
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकसटाणालाल85026102100
20-01-2022कांदाहरियाणाकुरुक्षेत्रशहाबादकांदा200022002100
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशचंदौलीचांदोलीलाल200021502080
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशफिरोजाबादफिरोजाबादलाल195021702075
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशऔरैयाऔरैयालाल190021002050
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशबहराइचरिसियालाल195021002050
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशगोरखपूरचोरिचोरालाल195021502050
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकपिंपळगाव बलाल70023512050
20-01-2022कांदामहाराष्ट्रनाशिकयेवलालाल45024262050
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशहरदोईहरदोईPusa-लाल200020802040
20-01-2022कांदाउत्तराखंडनाणीतालHaldwaniइतर180022002035
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमहाराजगंजपरतावळलाल192521252025
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशहरदोईसांडिलालाल198020602020
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशलखीमपूरलखीमपूरलाल198020602020
20-01-2022कांदाउत्तर प्रदेशमहाराजगंजआनंदनगरलाल190021252020
Onion Rate

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: