कांदा बाजारभाव : 5 फेब्रुवारी राज्यातील कांदा भाव

Onion Rate

Onion rate news

Onion bajarbhav राज्यातील विविध मार्केट मधील कांदा पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे.

कांदा बाजारभाव : Onion rate

Onion rate today

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: