Onion Rate : कांदा बाजारभाव २५ डिसेंबर

Onion Rate News

Onion Rate News

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजारसमिती मधील आजच्या लीकावामधील कांदा बाजारभाव सोबत दिले आहेत.

कांदा बाजारभाव २५ डिसेंबर : Onion rate

Onion rate 25 december

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी व्यवस्थित प्रतवारी करूनच पाठवावा. शेतमाल बाजारात पाठवण्यपूर्वी बाजारभावाची पुन्हा एकदा खात्री करून घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: