कांदा भाव : तुमच्या जिल्ह्याचे बाजारभाव पहा

Onion Rate

Onion rate news

Onion rate राज्यातील विविध मार्केट मधील कांद्याचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे.

कांदा बाजारभाव : Onion rate today

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: