हरभरा पिक व्यवस्थापन जाणून घ्या

हरभरा पिक व्यवस्थापन

हरभरा पिक व्यवस्थापन माहिती

प्रतिनिधी : सध्या शेतकरी रब्बी हंगामात हरबरा पिकाची भरपूर प्रमाणत पेरणी करत असतात , हरभरा हे पीक रब्बी मध्ये चांगले उत्पन्न मिळून देत असते . यापिकाच्या व्याव्स्थीत नियोजन केल्यास शेतकऱ्यांना चांगले उत्पाद्न मिळते त्यासाठी या पिकाचे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन चांगले करणे गरजेचे असते . तरी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात खालील प्रमाणे नियोजन करावे.

  • शेणखत: २ टन/ एकर
  •  बीजप्रक्रिया: रायझोबिअम २५ ग्रॅम प्रतिकिलो बियाणे 
  •  रासायनिक खते: हरभरा पिकास एकरी नत्र १० किलो, स्फुरद २० किलो व पालाश १२ किलो द्यावे. शिफारशीत खतमात्रा पेरणीच्या वेळी एकादाच दोन चाड्याच्या पाभरीने पेरून द्यावी. 

जमिनीच्या प्रकारानुसार रासायनिक खतांचा वापर (प्रतिएकर)

  • काळी जमीन किंवा तांबड्या रंगाच्या जमिनीत  युरिया- २२ किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट- १२५ किलो, एमओपी- २० किलो
  • भुरकट चुनखडीयुक्त जमिनी १८:४६:००- ४४ किलो एमओपी- २७ किलो
  • सर्वसाधारण जमिनी २४:२४:०- ८३ किलो एमओपी- २७ किलो किंवा १५:१५:१५- ८० किलो किंवा १९:१९:१९- ६३ किलो किंवा १०:२६:२६- ७६ किलो किंवा २०:२०:००- १०० किलो एमओपी- २० किलो 

 सूक्ष्म अन्नद्रव्ये: जमिनीत जस्त कमतरता असल्यास (०.६ पी.पी.एम.पेक्षा कमी) ८ किलो झिंक सल्फेट आणि लोहाची कमतरता असल्यास १० किलो फेरस सल्फेट पेरणीच्या वेळी बेसल डोसबरोबर द्यावे.

 हरभऱ्यावर फुले सुरू होताच, मायक्रो न्यूट्रिएन्ट ग्रेड-२ १० मि.लि. प्रतिलिटर पाणी याप्रमाणे आठ दिवसांच्या अंतराने दोनवेळा फवारणी करावी.

 हरभऱ्याला दाणे भरण्याच्या अवस्थेत पाणी कमी पडल्यास, पिकावर १३:००:४५ १० ग्रॅम प्रतिलिटर पाणी याप्रमाणे फवारणी करावी

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: