४ जानेवारी : टोमॅटो पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

Tomato rate news

tomato news

Tomato rate 4 jan राज्यातील विविध मार्केट मधील टोमॅटो पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल नेहमी प्रतवारी करूनच बाजारात विक्रीसाठी पाठवावा.

टोमॅटो बाजारभाव : Tomato Bajarbhav

दिनांकजिल्हापिकाचे नावजात/प्रतपरिमाणआवककिमान दरकमाल दर सरासरी दर
04-01-22अमरावतीटोमॅटोलोकलक्विंटल110120022001700
04-01-22जळगावटोमॅटोवैशालीक्विंटल103150020001750
04-01-22कोल्हापूरटोमॅटोक्विंटल21950025001500
04-01-22मंबईटोमॅटोनं. १क्विंटल2500220028002500
04-01-22नागपूरटोमॅटोलोकलक्विंटल514100016001450
04-01-22नागपूरटोमॅटोहायब्रीडक्विंटल267701000880
04-01-22नागपूरटोमॅटोवैशालीक्विंटल300200030002750
04-01-22पुणेटोमॅटोक्विंटल189200030002500
04-01-22पुणेटोमॅटोलोकलक्विंटल2399130024251863
04-01-22सांगलीटोमॅटोक्विंटल11250030002500
04-01-22सांगलीटोमॅटोनं. १क्विंटल58150025002000
04-01-22साताराटोमॅटोक्विंटल76200030002500
04-01-22साताराटोमॅटोवैशालीक्विंटल87150020002000
04-01-22सोलापूरटोमॅटोवैशालीक्विंटल18250022001100
04-01-22ठाणेटोमॅटोहायब्रीडक्विंटल3280030002900
Tomato Rate

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: