कापूस बाजारभाव : 5 फेब्रुवारी राज्यातील कापूस बाजारभाव

कापूस बातमी

कापूस बाजारभाव बातमी

cotton rate राज्यातील विविध मार्केट मधील कापूस पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे.

कापूस बाजारभाव : Cotton rate today

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: