कापूस भाव : तुमच्या जिल्ह्यातील बाजारभाव पहा

कापूस बातमी

कापूस बाजारभाव बातमी

Cotton Rate राज्यातील विविध मार्केट मधील कापसाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे.

कापूस बाजारभाव : cotton rate today

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: