४ फेब्रुवारी : कांदा पिकाचे राज्यातील बाजारभाव

कांदा लिलाव

कांदा लिलाव बातमी

Onion Bajarabhav राज्यातील विविध मार्केट मधील कांदा पिकाचे बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावा.

कांदा बाजारभाव : Onion Rate

Onion Rate

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.

#bajarbahv

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: