बटाटा : आजचे तुमच्या जिल्यातील बटाटा बाजारभाव

Potato News

Potatao Bajarbhav News

potato baajarbhav : राज्यातील विविध मार्केट मधील बटाटा बाजारभाव सोबत दिले आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमाल  बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी प्रतवारी करून पाठवावे.

बटाटा बाजारभाव : Potato Rate today

Potato Rate Today

शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात घेऊन जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा बाजारभावाची खात्री करून घ्यावी. हि विनंती.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: